Regulamin

 
W związku ze zmianą przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych, dokonaliśmy modyfikacji odpowiednich zapisów w regulaminie programu Społem znaczy Razem.
Nowy regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2018
 
REGULAMIN PROGRAMU